Rasni kapitalizem. Intersekcionalnost spolnosti, bojev in mejnih teles

Posted · Add Comment

Izšla številka ČKZ 2020, št. 281. V slovenščini, z angleškimi povzetki. Uredila: Tjaša Kancler in Marina Gržinić Journal for the Critique of Science, Imagination, and New Anthropology, entitled “Racial Capitalism. Intersectionality of Sexuality, Struggles and Bodies as Borders” (ČKZ, no.281, 2020, Ljubljana). Edited by Tjaša Kancler and Marina Gržinić Avtorice_ji/Authors: Ruth Wilson Gilmore, Irena Šumi, […]