Politika, estetika in demokracija

Posted · Add Comment

Nina Cvar, Katja Čičigoj, Marina Gržinić (urednica), Adla Isanović, Sebastjan Leban, Jovita Pristovšek, Šefik Tatlić, Jasmina Založnik

ZRC SAZU, Ljubljana, 2015

Politika, estetika in demokracija je zbornik, nastal iz prispevkov za mednarodni kolokvij z enakim naslovom, ki smo ga leta 2015 priredili na ZRC SAZU v Ljubljani. Organizatorja kolokvija sta bila Filozofski inštitut ZRC SAZU in AVA, Akademija za vizualne umetnosti v Ljubljani. Avtorice in avtorja prispevkov te znanstvene publikacije druži horizont sodobne teorije in filozofije, ne nazadnje tudi kritika globalnega kapitalizma. Ta kritika je nastajala že pred krizo, v obdobju pred letom 2008, ko smo bili med redkimi, ki – kot se je takrat govorilo – nismo videli vseh »prednosti kapitalizma«. Apolitični horizont in divji turbo neoliberalizem, ki ga je mogoče zgoščeno opisati s sintagmo maksimizacija smrti in maksimizacija dobička, kar je Achille Mbembe že leta 2003 imenoval nekropolitika, sta se vkopala pred našimi vrati, medtem ko je pri delavski mezdni večini nekropolitika že v kuhinji. Tako so se začeli celo največji teoretični omahljivci sklicevati na kritiko politične ekonomije in na radikalizirane oblike biopolitike.

Queer Migrations. Sexuality, U.S. Citizenship, and Border Crossings

Posted · Add Comment

Edited by Eithne Luibhéid and Lionel Cantú Jr.
University of Minnesota Press, 2005

At the intersection of citizenship, sexuality, and race, a new perspective on the immigrant experience Queer Migrations brings together scholars to provide analyses of the norms, institutions, and discourses that affect queer immigrants of color, also providing ethnographic studies of how these newcomers have transformed established immigrant communities in Miami, San Francisco, and New York.

New Keywords: Migration and Borders

Posted · Add Comment

Edited by Nicholas De Genova, Sandro Mezzadra and John Pickles

“New Keywords: Migration and Borders” is a collaborative writing project aimed at developing a nexus of terms and concepts that fill-out the contemporary problematic of migration. It moves beyond traditional and critical migration studies by building on cultural studies and post-colonial analyses, and by drawing on a diverse set of longstanding author engagements with migrant movements. The paper is organized in four parts (i) Introduction, (ii) Migration, Knowledge, Politics, (iii) Bordering, and (iv) Migrant Space/Times. The keywords on which we focus are: Migration/Migration Studies; Militant Investigation; Counter-mapping; Border Spectacle; Border Regime; Politics of Protection; Externalization; Migrant Labour; Differential inclusion/exclusion; Migrant struggles; and Subjectivity.